Wójt Gminy (WG)
Robert Łoza, 62 7411517, 62 7411525
ul. Kaliska 28 - pok. nr 1


Zastępca Wójta - Sekretarz Gminy (SG)
Anna Glapa, 62 7411517 wew. 104
ul. Kaliska 28 - pok. nr 10


Skarbnik Gminy (SK)
Donata Potocka, 62 7411517 wew. 105
ul. Kaliska 28 - pok. nr 5


Referat Organizacyjny (RO) nad którym bezpośredni nadzór pełni Sekretarz Gminy jako kierownik referatu, z następującymi stanowiskami pracy:

- Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Magdalena Klamecka, 62 7411517
ul. Kaliska 28 - pok. nr 2

- Stanowisko ds. informatyki
Sebastian Kuźmik, 62 7411517 wew. 118
ul. Kaliska 28 - pok. nr 6

- Stanowisko d/s obsługi organów gminy
Teresa Andrzejak, 62 7411517 wew. 114
ul. Kaliska 28 - pok. nr 6

- Stanowisko ds. administracyjnych
Ewa Latosińska, 62 7411221, 62 7411517 wew. 122
ul. Kaliska 23 - pok. nr 2


Samodzielne stanowisko ds. obronnych oraz działalności gospodarczej (ODG)

Kamila Łoza, 62 7411517 wew. 137
ul. Kaliska 28 - pok. nr 11


Referat Finansowy Urzędu (FU), nad którym bezpośredni nadzór pełni Skarbnik Gminy,
jako kierownik Referatu, z następującymi stanowiskami pracy:

- Stanowisko ds. księgowości finansowej,
Katarzyna Szczepaniak, 62 7411517 wew. 106
ul. Kaliska 28 - pok. nr 9

- Stanowisko ds. księgowości finansowej i VAT,
Renata Tomczak, 62 7411517 wew. 106
ul. Kaliska 28 - pok. nr 9

- Stanowisko ds. księgowości podatkowej,
Joanna Matysiak, 62 7411517 wew. 107
ul. Kaliska 28 - pok. nr 7

- Stanowisko ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych,
Beata Walczak, 62 7411517 wew. 107
ul. Kaliska 28 - pok. nr 7

- Stanowisko wymiaru podatków i opłat oraz rozliczeń różnych
Agata Jańczak, 62 7411517 wew. 112
ul. Kaliska 28 - pok. nr 7


Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego (RI) ze stanowiskami pracy:

- Kierownik
Łukasz Osman, 62 7411517 wew. 123
ul. Kaliska 28 - pok. nr 11

- Stanowisko ds. inwestycji gminnych i infrastruktury komunalnej
Robert Pisula, 62 7411517 wew. 113
ul. Kaliska 28 - pok. nr 11

- Stanowisko ds. inwestycji gminnych i programów rozwojowych
Aleksandra Grochmal, 62 7411517 wew. 113
ul. Kaliska 28 - pok. nr 11


Referat Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego (RNPP) z następującymi stanowiskami pracy:

- Kierownik
Krystyna Matysiak,
62 7411517 wew. 108
ul. Kaliska 28 - pok. nr 8

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej
Marcin Czajczyński, 62 7411517 wew. 108
ul. Kaliska 28 - pok. nr 8

- Stanowisko ds. ochrony środowiska
Aleksandra Rybarczyk, 62 7411517 wew. 109
ul. Kaliska 28 - pok. nr 8


Urząd Stanu Cywilnego (USC)

- Kierownik
Iwona Lewicz, 62 7411517 wew. 115
ul. Kaliska 23 - pok. nr 1

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.