Zakład Komunalny Spółka z o.o.

ul. Wrzesińska 17
63-308 Gizałki
NIP: 617-10-08-738
tel. (62) 74-11-530
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP: /zkgizalki/SkrytkaESP

Ochrona danych osobowych (klauzula informacyjna)

Zgłaszanie sytuacji awaryjnych oraz zagrożeń - tel. 62 7411 530 (w godzinach pracy zakładu) oraz 798 160 653 (całodobowy dyżur telefoniczny).

I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE

Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gizałkach powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i  utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Gizałki, zgodnie z Uchwałą nr  IX/57/99 Rady  Gminy  Gizałki  z  dnia 30 czerwca 1999 r.

Spółka funkcjonuje w oparciu o akt notarialny z dnia 22.03.2000 r., sporządzony przez Kancelarie Notarialną E. Szpunt w Pleszewie  Nr Rep. „A” 1733/2000. Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział  Gospodarczy  KRS w Poznaniu dokonał wpisu pod numerem KRS 0000203541. Kapitał Zakładowy Spółki   wynosi 287.500,00 PLN. Kapitał jest podzielony na 575 udziałów po 500,00 zł każdy. Gmina Gizałki posiada 100% udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiot działalności Spółki jest bardzo zróżnicowany. Do głównej działalności wynikającej z umowy Spółki należy:

III.  ORGANY SPÓŁKI. 

 1. Zgromadzenie Wspólników
  Gmina Gizałki  -  100%
 2. Rada Nadzorcza
  Agata Gałęska – Przewodniczący Rady
  Leszek Gogoliński – Członek
  Mariola Kowcuń – Członek
 3. Zarząd
  Mariola Dąbrowska – Prezes Zarządu

Do prowadzenia spraw Spółki, reprezentowania i składania oświadczeń w  imieniu  Spółki  uprawniony jest Prezes samodzielnie.

IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O. O.

 1. Tryb działania.
  Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Gizałkach działa w oparciu o Kodeks Spółek  Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z dnia 15.09.2000r. z późniejszymi zmianami).
 2. Sposób załatwiania spraw .
  Zobowiązania z tytułu wody, ścieków i innych usług można regulować:
  -  w Kasie, znajdującej się w siedzibie Spółki (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.30 ),
  -  wpłacając  na rachunek  bankowy w :
  BS  na konto  51 8407 0003 0400 0202 2000 0001
  Informacje na temat taryf w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków można uzyskać pod numerem telefonu: (62)7411530 lub siedzibie Spółki.
 3. Rejestry i archiwa.
  Roczne sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności Spółki, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty są składane w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni  od dnia zatwierdzenia sprawozdań. Ponadto sprawozdania są ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  Zakład Komunalny  Spółka z o.o.  przechowuje i chroni dokumentację księgową zgodnie z Rozdziałem 8 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694). Dokumentacja  księgowa  jest  przechowywana w siedzibie Spółki:  ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki.

Do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody lub odprowadzania ścieków w ramach postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla gminy Gizałki

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.