Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-06-10 11:19:21 Informacja o pełnionym dyżurze Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-10 11:17:11 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-10 07:46:56 Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-10 07:42:05 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-10 07:39:51 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-09 13:20:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzecz Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-09 12:28:30 Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-09 08:58:52 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-09 08:55:19 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 czerwca 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-08 15:55:14 Wykaz sołectw, w których można na tablicy ogłoszeń umieszczać urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-08 10:55:02 Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-08 10:53:10 Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-05 12:01:36 Biblioteka Publiczna w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-04 15:18:58 Wykaz sołectw, w których można na tablicy ogłoszeń umieszczać urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-04 15:11:30 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-04 13:44:26 Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Gizałkach Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 13:43:37 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2020 r w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 09:24:09 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-04 08:51:27 Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Gizałkach Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 08:51:12 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2020 r w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu Teresa Andrzejak Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.