Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-07-14 10:59:47 Frankowiak Milena - Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 09:18:00 Lewicz Iwona - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-07-14 09:12:20 Latosinska Ewa - inspektor ds. administracyjnych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 09:11:18 Matysiak Krystyna - Kierownik Referatu Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 08:52:13 Lewicz Iwona - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-07-14 08:51:40 Lewicz Iwona - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-10 12:04:38 Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki” Łukasz Osman Uaktualnienie
2020-07-09 11:43:10 Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020 Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-07-09 11:40:22 Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 - 2031 Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-07-09 11:38:13 Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-07-09 09:10:56 Informacje dla mężów zaufania Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-08 12:17:29 Uchwała nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-07-08 12:15:23 Uchwała nr XVI/129/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r.w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki w roku szkolnym 2020/2021 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-07-08 12:15:11 Uchwała nr XVI/128/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, S Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-07-08 12:15:00 Uchwała nr XVI/127/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzys Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-07-08 12:14:50 Uchwała nr XVI/126/2020 rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzysty Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-07-08 12:14:40 Uchwała nr XVI/125/2020 Rady Gminy Giząłki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-07-08 12:14:25 Uchwała nr XVI/124/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-07-08 12:14:13 Uchwała nr XVI/123/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania t Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-07-08 12:13:51 Uchwała nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałkii Teresa Andrzejak Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.