Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-07-07 14:06:27 Postępowanie w sprawie szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich, jak: grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wio Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-07-07 13:13:56 Postępowanie w sprawie szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich, jak: grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wio Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-07-06 11:38:41 Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka Łukasz Osman Uaktualnienie
2020-07-06 08:04:36 Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach składanych do Wójta Gminy Gizałki oraz Rady Gminy Gizałki w roku 2019 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-07-02 15:17:39 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmi Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2020-07-02 15:07:02 Apel Głównego Inspektora Pracy, skierowany do rolników o przestrzeganie podstawowych zasad związanych z zapewnieniem bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, także związanego z zapewnieniem opieki i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w gospodarstwach. Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2020-07-02 15:06:35 Apel Głównego Inspektora Pracy, skierowany do rolników o przestrzeganie podstawowych zasad związanych z zapewnieniem bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, także związanego z zapewnieniem opieki i bezpieczeństwa dzieciom przebywajacym w gospodarstwach. Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-07-02 15:01:09 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmi Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-07-02 14:59:36 Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki Łukasz Osman Uaktualnienie
2020-07-02 14:55:29 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy w całości decyzję w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek na Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2020-07-02 14:50:35 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy w całości decyzję Wójta Gminy Gizałki w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbud Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2020-07-02 14:47:31 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy w całości decyzję Wójta Gminy Gizalki w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbud Marcin Czajczyński Uaktualnienie
2020-07-02 14:44:39 Informacja SKO w Kaliszu o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy w całości decyzję w przedmiocei odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwziecia polegajacego na rozbudowie fermy norek na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3 Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-07-02 09:24:11 Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki” Łukasz Osman Utworzenie
2020-07-02 09:18:09 Zapytanie ofertowe - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 632068P w m. Świerczyna Łukasz Osman Uaktualnienie
2020-07-01 09:05:58 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-30 15:22:04 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą to Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-06-30 15:20:10 XV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji w dniu 25 maja 2020 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-30 15:11:05 XV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji w dniu 25 maja 2020 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-30 15:08:50 XVI Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji w dniu 30 czerwca 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.