Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-06-03 09:20:38 Zapytanie ofertowe - dostawa 26 szt. komputerów przenośnych (laptopów) dla Gminy Gizałki na potrzeby realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła+" Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-03 08:25:20 12 czerwca br. urząd będzie nieczynny Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-02 16:28:19 Uchwała nr XV/108/2020 Rady Gminy Gizałki w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-02 16:28:07 Uchwała nr XV/107/2020 Rady Gminy Gizałki w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-02 14:49:39 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Leszczyca. Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-06-02 11:20:01 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-01 16:27:22 Obwieszczenie SKO w Kaliszu o wydanej decyzji uchylającej w całości decyzję w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwziecia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej "MEW-Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosna, gm. G Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-06-01 13:48:47 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-01 13:28:42 Pomoc publiczna w 2018 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-06-01 13:26:17 Pomoc publiczna w 2019 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-05-28 09:23:34 Stwierdzenie przydatności do spożycia wody pobranej z wodociągu Orlina w dniu 12.05.2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-05-28 08:41:58 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-05-27 13:48:05 02.06.2020 r. - posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-05-27 13:30:18 02.06.2020 r. - posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-05-27 13:29:44 02.06.2020 r. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-05-27 12:46:22 Zapytanie ofertowe - dostawa 26 szt. komputerów przenośnych (laptopów) dla Gminy Gizałki na potrzeby realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła+" Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-05-26 14:25:04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Ruda Wieczyńska, Gizałki, Nowa Wieś, Czołnochów, S Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-05-26 13:13:28 Zapytanie ofertowe - dostawa 26 szt. komputerów przenośnych (laptopów) dla Gminy Gizałki na potrzeby realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła+" Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-05-26 10:25:45 Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia oraz chodnika przy drodze gminnej Szymanowice - Czołnochów Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-05-26 10:20:05 Interpelacja w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Gizałki, Czołnochów, Tomice, Leszczyca Teresa Andrzejak Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.