Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-05-26 10:15:33 Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia oraz chodnika przy drodze gminnej Szymanowice - Czołnochów Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-05-26 09:39:29 Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-05-26 09:33:29 Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-05-25 19:03:34 XV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji w dniu 25 maja 2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-05-25 18:14:36 Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-05-25 11:47:44 Interpelacja w sprawie opracowania i przyjęcia uchwały dotyczącej pakietu wsparcia przedsiebiorców prowadzących działalność na terenie gminy Gizałki w związku ze skutkami epidemii COVID-19 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-05-25 11:45:31 Interpelacja w sprawie opracowania i przyjęcia uchwały dotyczącej pakietu wsparcia przedsiebiorców prowadzących działalność na terenie gminy Gizałki w związku ze skutkami epidemii COVID-19 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-05-25 11:41:33 Interpelacja w sprawie opracowania i przyjęcia uchwały dotyczącej pakietu wsparcia przedsiebiorców prowadzących działalność na terenie gminy Gizałki w związku ze skutkami epidemii COVID-19 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-05-25 09:50:49 Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 12.05.2020 r. z wodociągów gminnych Gizałki i Orlina Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-05-24 11:37:14 Gminne Centrum Kultury w Gizałkach Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-05-22 13:07:44 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV, polegającej na posadowieniu nowego stanowiska słupowego w osi istniejącej n Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-05-20 13:26:13 Stwierdzenie przydatności wody do spożycia pobranej z wodociągu gminnego Orlina w dniu 21.04.2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-05-19 14:09:25 Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-05-19 10:30:19 Interpelacja w sprawie opracowania i przyjęcia uchwały dotyczącej pakietu wsparcia przedsiebiorców prowadzących działalność na terenie gminy Gizałki w związku ze skutkami epidemii COVID-19 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-05-19 10:29:30 Interpelacja w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Gizałki, Czołnochów, Tomice, Leszczyca Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-05-18 16:50:35 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastru Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-05-18 13:49:22 21.05.2020 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-05-18 13:36:52 Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-05-15 08:40:40 Interpelacja w sprawie opracowania i przyjęcia uchwały dotyczącej pakietu wsparcia przedsiebiorców prowadzących działalność na terenie gminy Gizałki w związku ze skutkami epidemii COVID-19 Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-05-15 08:36:44 Interpelacja w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Gizałki, Czołnochów, Tomice, Leszczyca Teresa Andrzejak Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.