Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-06-04 08:41:28 Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 08:38:11 Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 08:37:43 Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki dnia 28 maja 2020 r.w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowi Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-04 08:35:17 Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-04 08:33:19 Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2020 w sprawie powołania komisji do przekazania majątku i dokumentacji Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-04 08:33:05 Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020 Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 14:19:21 Zapytanie ofertowe - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 632068P w m. Świerczyna Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-06-03 14:00:18 04.06.2020 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 13:28:59 Uchwała nr XV/120/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsi Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 13:27:24 Uchwała nr XV/119/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 13:25:47 Uchwała nr XV/118/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 13:24:19 Uchwała nr XV/117/2020 rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 13:22:57 Uchwała nr XV/116/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 11:36:24 Uchwała nr XV/115/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 11:33:12 Uchwała nr XV/114/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2020 Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 11:29:54 Uchwała nr XV/112/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i tr Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 11:28:05 Uchwała nr XV/110/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 11:07:25 Uchwała nr XV/109/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na zakup respiratora - sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19 Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-06-03 11:03:55 Uchwała nr XV/108/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r.w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-06-03 11:03:28 Uchwała nr XV/107/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r.w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020 Teresa Andrzejak Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.