Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-07-17 11:25:19 Uwaga! Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-07-17 11:24:41 Uwaga! Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-07-17 11:21:25 Dariusz Lis - Dyrektor Gimnazjum w Gizałkach Konto serwisowe Utworzenie
2020-07-17 11:19:42 Uwaga! Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-16 13:25:31 Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka Łukasz Osman Uaktualnienie
2020-07-15 14:30:44 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą to Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-07-15 11:55:43 Podsadna Judyta - p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-15 11:46:44 Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-07-15 07:55:00 Informacja o wyniku kontroli wody pobranej w dniu 07.07.2020 r. z wodociągu Orlina i Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-07-15 07:54:20 Informacja o wyniku kontroli wody pobranej w dniu 07.07.2020 r. z wodociągu Orlina i Gizałki Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-07-14 14:32:16 Informacja o wyniku kontroli wody pobranej w dniu 07.07.2020 r. z wodociągu Orlina i Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:21:33 Malinowska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:20:37 Osman Łukasz - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:18:03 Glapa Anna - Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:14:57 Marciniak Ewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobłotach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:12:46 Wąsiewicz Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomicach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:11:03 Dąbrowska Mariola - Kierownik Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:08:11 Witkowska Marzena - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:06:23 Włodarczyk Anetta - starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:03:51 Potocka Donata - Skarbnik Gminy Sebastian Kuźmik Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.