Prowadzone rejestry i archiwa

 • Ewidencja podatników: od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego, od posiadania psów
 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych
 • Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania gminy
 • Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • Rejestr numerów porządkowych nieruchomości
 • Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów USC Gizałki
 • Rejestr dodatków mieszkaniowych
 • Rejestr dowodów osobistych
 • Ewidencja ludności - zbiór kart osobowych mieszkańców
 • Rejestr umów dzierżawy
 • Rejestr uchwał Rady Gminy
 • Rejestr zarządzeń Wójta
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr zasobu archiwalnego
 • Rejestr protokołów sesji Rady Gminy i posiedzeń jej organów
 • Rejestr interpelacji i wniosków radnych
 • Ewidencja czasu pracy pracowników
 • Ewidencja pieczęci urzędowych
 • Ewidencja urlopów
 • Rejestr wyjść prywatnych i służbowych
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr oświadczeń majątkowych
 • Rejestr kontroli
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr umów i zleceń
 • Rejestr szkół i placówek niepublicznych
 • Rejestr poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
 • Rejestr podmiotów gospodarczych
 • Rejestr instytucji kultury
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 08:49:38
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2013-11-25 10:21:36
Odsłon: 7951
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.