Uwaga!

To jest archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gizałki!

W związku z modernizacją Biuletynu Informacji Publicznej związaną z dostosowaniem strony do obowiązujących przepisów informacje opublikowane w biuletynie przed 17 lipca 2020 r. dostępne są w archiwalnej wersji BIP pod adresem: http://gizalki.bip.mbnet.pl

W chwili obecnej prowadzone są prace nad przeniesieniem aktualnych informacji do nowego BIP, który opublikowany został pod adresem http://bip.gizalki.pl. Informacje opublikowane po 17 lipca 2020 r. dostępne będą wyłączenie w nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.gizalki.pl.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-17 11:25:19
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-07-17 11:19:42
Odsłon: 14
Dziennik zmian

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 17 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

                                                                                                                              Przewodniczący  Komisji
Henryk Osman
 

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 20 lipca 2020 r. o godz. 15:00 w posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

                                    Przewodniczący Komisji
Tadeusz Kostuj
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-15 11:46:44
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-07-15 11:46:44
Odsłon: 26
Dziennik zmian

Apel Głównego Inspektora Pracy, skierowany do rolników o przestrzeganie podstawowych zasad związanych z zapewnieniem bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, także związanego z zapewnieniem opieki i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w gospodarstwach.

Apel

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-02 15:07:02
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2020-07-02 15:06:35
Odsłon: 37
Dziennik zmian

Zmiana terminu XVI Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że w trybie nadzwyczajnym zmieniam termin XVI Sesji Rady Gminy Gizałki zaplanowanej na dzień 1 lipca 2020 r. Ustalam nowy termin na dzień 30 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.


Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30 08:12:41
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-06-30 08:12:24
Odsłon: 38
Dziennik zmian

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Sprawozdanie (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-29 11:15:33
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-06-29 11:15:33
Odsłon: 36
Dziennik zmian

29.06.2020 r. posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 czerwca 2020 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.
 
Przewodniczący Rady
Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25 14:48:41
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-06-25 14:48:41
Odsłon: 59
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XVI Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 1 lipca 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;
  2. w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gizałki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  3. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
  5. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  6. w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  7. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice;
  9. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25 14:39:05
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-06-25 14:39:05
Odsłon: 141
Dziennik zmian

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19

Urząd Gminy Gizałki informuje o możliwości ubiegania się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 przez przedsiębiorców z terenu gminy Gizałki. Z pomocy skorzystać mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą:

 1. polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu,
 2. związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi,
 3. związaną z prowadzeniem usług hotelarskich,

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gizałki Nr XV/120/2020 z dnia 25 maja 2020 r.:

http://bip.gizalki.pl/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/555-2020/5150-uchwala-nr-xv-120-2020-rady-gminy-gizalki-z-dnia-25-maja-2020-r-w-sprawie-wprowadzenia-za-czesc-roku-2020-zwolnienia-z-podatku-od-nieruchomosci-gruntow-budynkow-i-budowli-lub-ich-czesci-zwiazanych-z-prowadzeniem-dzialalnosci-gospodarczej-grupom-przedsiebiorcow-ktorych-plynnosc-finansowa-ulegla-pogorszeniu-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19

Załączniki do wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości:

 1. Informacja o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Załącznik nr 1 (DOCX)

Załącznik nr 2 (XLSX)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25 12:40:58
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-06-25 12:40:39
Odsłon: 43
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 59/1 (obręb 0018) w miejscowości Wierzchy, gmina Gizałki (proj. Wierzchy II)".

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24 14:52:22
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2020-06-24 14:52:22
Odsłon: 58
Dziennik zmian

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 24 czerwca 2020 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący komisji
Jacek Dąbrowski
 
 
 

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 24 czerwca 2020 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24 11:57:47
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-06-24 11:57:47
Odsłon: 53
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m.

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-23 14:54:26
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2020-06-23 14:54:26
Odsłon: 65
Dziennik zmian

Dyżur w urzędzie

W Urzędzie Gminy Gizałki pełniony będzie dyżur w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) w godz. od 7:30 do 14:00 w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-10 11:21:10
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-06-10 11:20:47
Odsłon: 91
Dziennik zmian

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 9 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                           Henryk Osman

                       

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki odbędzie się 9 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                                                 Zenon Andrzejewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-08 10:55:02
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-06-08 10:53:09
Odsłon: 84
Dziennik zmian

04.06.2020 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 4 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                 Jacek Janiszewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-03 14:00:18
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-06-03 14:00:18
Odsłon: 73
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.