Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Gizałki umożliwia przesyłanie przez interesantów wniosków i podań do urzędu w postaci elektronicznej, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem.

Skrzynka Podawcza prowadzona jest na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem: http://epuap.gov.pl.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gizałki w systemie ePUAP:

/4uig1a6t0o/skrytka

/4uig1a6t0o/SkrytkaESP

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) do Sekretariatu urzędu przy ul. Kaliskiej 28 w Gizałkach na następujących nośnikach danych:
    1. Pamięć masowa USB
    2. Płyta CD-RW lub DVD-RW
    Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.