Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka

RI.271.1.4.2020_-_Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

RI.271.1.4.2020_-_SIWZ.pdf

RI.271.1.4.2020_-_Formularz_oferty.docx

RI.271.1.4.2020_-_Oświadczenie_dotyczące_spełniania_warunków_udziału_w_postępowaniu.docx

RI.271.1.4.2020_-_Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania.docx

RI.271.1.4.2020_-_Przedmiar.zip

RI.271.1.4.2020_-_Projekt_budowlano-wykonawczy.zip

RI.271.1.4.2020_-_Projekt_skrzyż._dr.zip

RI.271.1.4.2020_-_STWiORB.pdf

RI.271.1.4.2020_-_Projekt_organizacji_ruchu.zip

RI.271.1.4.2020_-_Wzór_umowy.pdf

RI.271.1.4.2020_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.1.4.2020_-_Oświadczenie_dotyczące_grupy_kapitałowej.docx

RI.271.1.4.2020_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.