Zapytanie ofertowe - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 632068P w m. Świerczyna

Zapytanie ofertowe (PDF)

Zapytanie ofertowe - korekta z dnia 15 czerwca 2020 r. (PDF)

Formularz ofertowy (DOC)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC)

Przedmiar robót (PDF)

Wzór umowy (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.