Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XIV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 11 marca 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020;
 • w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031;
 • w sprawie zmiany uchwały nr IX/68/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w roku 2020”;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2020 rok;
 • w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania;
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2020;
 • w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wierzchach;
 • w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. nr XL/218/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki.
 1. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Gizałki.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-10 19:26:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-03-05 11:14:44
Odsłon: 191
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.