Obwieszczenie o planowanych terminach polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) Wójt Gminy Gizałki informuje o planowanych terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 25 „Ryś” w Poznaniu w następujących terminach i miejscach:

  • Obwód łowiecki nr 293 - w terminach: 05.10.2019 r., 23.11.2019 r., 21.12.2019 r., 26.01.2020 r.
  • Obwód łowiecki nr 279 i 293 - w terminach: 12.10.2019 r., 19.10.2019 r., 26.10.2019 r., 09.01.2020 r., 11.01.2020 r., 13.01.2020 r., 15.01.2020 r., 09 i 22.02.2020 r., 07 i 22.03.2019 r.
  • Obwód łowiecki nr 279 - w terminach: 03.11.2019 r., 07.12.2019 r., 04.01.2020 r.

Rozpoczęcie polowania o godz. 8:00, zakończenie polowania w godz. 14:00-16:00.

Obwód nr 293 obejmuje miejscowości: część Studzianki, Orlina Mała, Orlina Duża, część Białobłot i część Dziewinia Dużego.

Obwód nr 279 obejmuje miejscowości: Krzyżówka, część Białobłot, część Dziewinia Dużego.

Jednocześnie informujemy, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach obejmujących ww. obwody łowieckie oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Gizałki w zakładce: Ogłoszenia i obwieszczenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-20 08:06:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-20 08:06:51
Odsłon: 299
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.