Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że V Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gizałki na lata 2019-2032”;
  2. stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty”;
  4. zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  6. zmiany uchwały nr XL/217/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RPWP.07.01.02-30-0082/17;
  7. zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach;
  8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Gizałki.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-10 09:32:14
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-04-10 09:32:14
Odsłon: 437
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.