Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w dniu 17.06.2017 r. wchodzi w życie kolejna zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów.

Zgodnie ze zmienioną ustawą o ochronie przyrody, osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości, ma obowiązek zgłosić do Wójta, że zamierza usunąć drzewa, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwody pni drzew mierzone na wysokości 5 cm od ziemi przekraczają:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewa mają być usunięte oraz rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości. Usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu oględzin drzew przez pracownika Urzędu Gminy i jeżeli nie zostanie wniesiony sprzeciw w drodze decyzji. Sprzeciw jest wnoszony w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy drzew objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie, drzew uznanych za pomniki przyrody oraz w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia przez osobę, która została wezwana do jego uzupełnienia, jeżeli nie zawiera ono wszystkich wymaganych informacji oraz rysunku lub mapy z usytuowaniem drzew.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:

- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  * 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

  * 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

  * 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew,

- krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2, usuwanych przez inne osoby, drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (niezależnie od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewów).

Wyjaśniamy, że działalność rolniczą w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa i warzywnictwa, uznano za działalność gospodarczą. Oznacza to, że, jeżeli rolnik zamierza usunąć drzewa lub krzewy w związku z budową budynków gospodarczych (np. obory, chlewni, stodoły) lub drogi dojazdowej do pola, to konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Dotyczy to drzew o obwodach przekraczających 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm dla pozostałych gatunków drzew, a także krzewów o powierzchni większej niż 25 m2.

Zezwolenie jest wymagane również, jeżeli obwody pni drzew na wysokości 5 cm przekraczają podane wyżej wielkości i drzewa są usuwane np. na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza, w pasie drogowym przez zarządcę drogi (w tym również w przydrożnym rowie), na rowach melioracyjnych przez Gminną Spółkę Wodną lub na Kanałach: Oborskim, Młynikowskim i Czarnobrodzkim, albo przez osoby użytkujące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przypominamy również, że drzewa złamane lub wywrócone (złomy lub wywroty) można usuwać po dokonaniu zgłoszenia w Urzędzie Gminy oraz dokonaniu oględzin tych drzew przez pracownika Urzędu.

Szczegółowe informacje oraz druki zgłoszeń lub wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel.: 62 7411 517 wewn. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-08 15:30:12
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-06-08 15:28:57
Odsłon: 1127
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.