Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXV Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

           PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia przypadków niestosowania przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody;
  2. określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2017 rok;
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”;
  5. zmian planu budżetu na rok 2017;
  6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026;
  7. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-17 09:14:36
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-03-17 09:14:36
Odsłon: 946
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.