Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXIV Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 8 lutego 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectwa Gizałki, Szymanowice,
   Tomice, Kolonia Ostrowska;
  2. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
   bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2017;
  3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
   odprowadzania ścieków;
  4. zmiany uchwały nr XXII/113/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2016
   w sprawie opłaty targowej;
  5. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Gizałki;
  6. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli
   i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego;
  7. uchwalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
  8. zmian planu budżetu na rok 2017;
  9. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026;
  10. ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia
   zasad jej przyznawania.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Gizałki.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 07:51:04
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-02-03 07:51:04
Odsłon: 966
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.