Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy Gizałki VII Kadencji

Podaję do wiadomości, że w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2016 r.
  1. informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2016 roku,
  2. informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na
   dzień 30.06.2016 r,
  3. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
   w Gizałkach za I półrocze 2016 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gizałki, których
   właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania
   z tych przystanków;
  2. przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz
   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania
   inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318P w m. Tomice”;
  4. zmian planu budżetu na rok 2016;
  5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016- 2026.
 8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-12 15:24:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-10-12 15:20:49
Odsłon: 1047
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.