Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 16 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji.

PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 r.
 7. Przedstawienie informacji - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wronów;
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2016 r;
  3. zmian planu budżetu na rok 2016;
  4. zmian do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-2021;
  5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2015 r.;
   1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
   2. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
   3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Gizałki,
   4. stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
   5. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
   6. dyskusja nad sprawozdaniami,
   7. głosowanie projektu uchwały,
  6. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
   1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
   2. przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
   3. dyskusja,
   4. głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

z up. Przewodniczącego Rady
Wiceprzewodniczący
Tadeusz Kostuj

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-10 10:57:21
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-06-09 13:32:34
Odsłon: 1200
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.