Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Gizałki VII Kadencji

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 21 października 2015 r. (środa) o godz. 16.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji.

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2015 r.;
  1. informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2015 roku,
  2. informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na dzień 30.06.2015 r,
  3. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach za I półrocze 2015 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016;
  2. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie;
  3. regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki;
  4. nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach;
  5. zmian planu budżetu na rok 2015;
  6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015 - 2021.
 8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady
 Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-15 14:09:24
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2015-10-15 14:03:45
Odsłon: 1126
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.