Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gizałki, że w dniu 13 maja 2015 r. (środa), o godz. 16.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji.

PORZĄDEK OBRAD VI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  2. zmian planu budżetu na rok 2015;
  3. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015 – 2021. 
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach za 2014 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Gizałki.
 8. Informacja GOPS – Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Lis 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2015-05-08 12:29:31
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2015-05-08 12:29:31
Odsłon: 1191
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.