Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2015 roku

Opłata za wodę i ścieki

  1. Taryfa za 1m3 wody z wodociągu gminnego wynosi 2,77 zł netto + 8%VAT
  2. Taryfa za 1m3 ścieków komunalnych odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków wynosi 4,95 zł netto + 8%VAT
  3. Opłata abonamentowa płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody - 1,85 zł netto + 8%VAT

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych - 100,00 zł netto + 23%VAT
Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych - 150,00 netto + 23%VAT

Podatek rolny

1) dla gospodarstw rolnych - 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego
2) dla pozostałych gruntów - 225,00 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny

- 41,547 zł od 1 ha fizycznego

Opłata od posiadania psów

- 35 zł od jednego psa rocznie

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku transportowego

Podatek od nieruchomości

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,74 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,43 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,19 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,14 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,43 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,26 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7

Opłata targowa

Dzienne stawki opłaty targowej:

  1. za zajęcie placu pod stoisko, stragan i wyznaczone stanowisko za każdy rozpoczęty m2 2 zł nie mniej niż 12,50 zł i nie więcej niż 631,94 zł
  2. przy sprzedaży  z samochodu , platformy, przyczepy:
    a) od produktów rolnych, ogrodniczych  zwierzęcych oraz zwierząt 15 zł
    b) od pozostałych 20 zł

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, stawki naliczane są od osoby i wynoszą:
Zbiórka prowadzona w sposób selektywny:
- 6 zł/os dla nieruchomości zamieszkałych do 5 osób,
- 5 zł/os dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 i więcej osób.
Zbiórka prowadzona w sposób nieselektywny:
- 11 zł/os dla nieruchomości zamieszkałych do 5 osób,
- 9 zł/os dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 i więcej osób.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki
określone są od pojemnika o określonej pojemności i wynoszą:
Zbiórka prowadzona w sposób selektywny:
1. pojemnik 60 l - 15 zł
2. pojemnik 80 l - 17 zł
3. pojemnik 110/120 l - 18 zł
4. pojemnik 140 l - 21 zł
5. pojemnik 180 l - 24 zł
6. pojemnik 240 l - 33 zł
7. pojemnik 360 l - 48 zł
8. pojemnik 1100 l - 95 zł
9. kontener KP 5 - 300 zł
10. kontener KP 7 - 410 zł
11. kontener KP 10 - 580 zł
Zbiórka prowadzona w sposób nieselektywny:
1. pojemnik 60 l - 20 zł
2. pojemnik 80 l - 22 zł
3. pojemnik 110/120 l - 24 zł
4. pojemnik 140 l - 28 zł
5. pojemnik 180 l - 34 zł
6. pojemnik 240 l - 44 zł
7. pojemnik 360 l - 64 zł
8. pojemnik 1100 l - 125 zł
9. kontener KP 5 - 390 zł
10. kontener KP 7 - 540 zł
11. kontener KP 10 - 760 zł

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-07 09:24:32
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2014-12-30 07:44:41
Odsłon: 1578
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.