Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek), o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Gizałki VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD XXXVI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Wierzchy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
  3. w sprawie odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia „Rekultywacja składowiska odpadów”;
  4. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej Niniew – Gizałki – Leszczyca – Szymanowice – Czołnochów – etap IV” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
  5. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
  6. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2013;
  7. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2013 – 2021;
  8. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014;
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2014;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2014;
   • opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2014;
   • przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej na rok 2014;
   • dyskusja nad projektem budżetu na rok 2014;
   • głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki;
   • głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
  9. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2014 -2021;
  10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na rok 2014.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski  

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-20 13:18:40
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2013-12-20 13:18:40
Odsłon: 1317
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.