Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Gizałki VI Kadencji

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 30 kwietnia 2013 r. (wtorek), o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Gizałki VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 2013;
  2. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Wesołe przedszkolaki w Gminie Gizałki " o nr POKL.09.01.01-30-073/12;
  3. w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, oraz trybu ich pobierania;
  4. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  6. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/156/2013 z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gizałki za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gizałki;
  7. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokosci pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Gizałki w roku budżetowym 2013;
  8. w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013;
  9. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałkina rok 2013-2021.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2013-04-25 13:55:01
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1899
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.