Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w GOPS Gizałki - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (umowa zlecenie na czas określony)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach ogłasza nabór na stanowisko pracy dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki
  tel. 62 74 11 472
 2. Nazwa stanowiska:
  Opiekun do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Ogólny zakres obowiązków
  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia  22 września 2005 roku /Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm./,
 4. Poziom wykształcenia
  wyższe lub średnie
 5. Uprawnienia
  pracownik socjalny, psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun/ka środowiskowa, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzęi umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,
 6. Umiejętności
  Osoby świadczące usługi muszą posiadać doświadczenie i przeszkolenie w zakresie:
  - umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
  - kształtowania nawyków celowej aktywności
  - prowadzenia treningu zachowań społecznych
 7. Doświadczenie zawodowe
  min. 6 miesięczny staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 pkt. 2 z rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dn. 22 września 2005r., ze  zm. tj.: szpital psychiatryczny, jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno wychowwawczym, zakładzie rehabilitacji lub innej jednostce świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 9. Zatrudnienie
  umowa zlecenie
Oferty należy składać do dnia  11 stycznia  2012 roku
Należy przedstawić: CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań.

Kierownik GOPS w Gizałkach
Marzena Witkowska
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marzena Witkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-19 08:35:31
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1859
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.