Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 189).

Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gizałki. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w postaci elektronicznej. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru - bezpłatnie, przez stronę BIP organizatora.

Akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje:

  • urzędowy poświadczony odpis - na wniosek, po uiszczeniu opłaty skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2008 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Rejestr instytucji kultury (PDF)

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-22 14:43:08
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2014-08-25 12:01:58
Odsłon: 3180
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.