Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 27 stycznia 2012 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD  XVII  SESJI  RADY  GMINY  GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja  Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:  
  1. powołania Skarbnika Gminy Gizałki,
  2. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
  3. zmiany treści porozumienia zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punkami przeładunkowymi”, zmian planu budżetu na rok 2012,
  4. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2012
  5. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2012 r.,
  6. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
 7. Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji Rady Gminy Gizałki na 2012 r.
 8. Przyjęcie  sprawozdań z działalności poszczególnych komisji Rady Gminy Gizałki za 2011 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady
/-/ Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-23 10:46:31
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1734
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.