Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia sie mieszkańców gminy Gizałki, że dnia 13 września 2011 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja  Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie  Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie informacji dotyczącej budżetu gminy za I półrocze 2011 r.;  
  1. informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy,
  2. informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2011 - 2021,
  3. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - GCK w Gizałkach.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/28/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych,
  2. uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/29/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych,
  3. w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2011 r,
  4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizałki na lata 2011-2021.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-08 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1591
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.