Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Gizałki wzdłuż ulic Mostowej i Krótkiej

Wójt Gminy Gizałki na podstawie art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 6, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  1997 Nr 115 poz. 741 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.03.2009 r. na wniosek Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki wszczęto postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie linii oświetlenia ulicznego w m. Gizałki wzdłuż ulic Mostowej i Krótkiej”.

Ponadto zawiadamiam, że wystąpię o uzgodnienie projektu decyzji celu publicznego do: Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Starosty Pleszewskiego, Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków z Poznaniu – Delegatura w Kaliszu, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Zainteresowani mogą zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie; strony mogą składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia na piśmie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28 pokój nr 13.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2009-04-08 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1707
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.