Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gizałki:

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,0738 ha położona w Gizałkach przy ul. Słonecznej, oznaczona jako działka nr 748/2, zapisana w księdze wieczystej KZ1P/00012238/7. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość usytuowana jest przy drodze asfaltowej z chodnikami. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkalna i szkoła.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 1.70.UK.97 - teren usług kultury.

Przeznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena nieruchomości wynosi 152.570,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych). Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej i wpisu w tej księdze.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze odrębnego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-09-04 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1386
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.