Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji inwestycji: Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Prośnie ...

Na podstawie art. 61§ 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniu 22 października 2007 roku na wniosek Pani Janiny Manejkowskiej  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Prośnie (w km 20+340  rzeki Prosny) w miejscowości Ruda Wieczyńska wraz z jazem i przepławką oraz z infrastrukturą techniczną. Inwestorem zadania jest Pani Janina Manejkowska.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 10, art. 32, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.10 § 1, art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji.

Z aktami sprawy, w tym raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gizałki ul. Kaliska 28, pok. nr 13. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości można składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Benedykt Matusiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-10-26 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1228
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.