Kurenda dotycząca psów

W związku z licznymi skargami na wałęsające się psy, Urząd Gminy w Gizałkach informuje, że, zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gizałki” uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 20.06.2006 r., do obowiązków właścicieli psów należy stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami. Psy należy zawsze prowadzić na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu.
Na terenie nieruchomości pies może być zwolniony ze smyczy przez właściciela tylko wtedy, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. Ponadto nieruchomość należy odpowiednio oznakować tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w w/w Regulaminie podlega karze grzywny w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz.U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008).

W przypadku otrzymania zgłoszeń o wałęsających się psach, będziemy je przekazywać Policji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-10-26 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1441
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.