Kurenda w sprawie obowiązku zapewnienia higienicznych warunków produkcji, transportu i przechowywania pasz oraz złożenia stosownego oświadczenia

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, Urząd Gminy w Gizałkach informuje, że w dniu 31.12.2007 r. upływa dwuletni okres przejściowy na spełnienie wymagań dotyczących higieny pasz, określonych w Rozporządzeniu (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.01.2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. Wymagania te muszą spełnić wszystkie podmioty działające na rynku pasz, w tym wszyscy rolnicy, którzy uprawiają zboża, rośliny okopowe i inne produkty stanowiące materiały paszowe, wszyscy, którzy przechowują, transportują czy sprzedają te produkty, a także rolnicy, którzy żywią zwierzęta paszami wyprodukowanymi tylko na własne potrzeby lub paszami pochodzącymi z zakupu. Obowiązek ten spoczywa także na zakładach przemysłu spożywczego, których uboczne produkty stanowią materiały paszowe, np. młyny, cukrownie, itp.

Zgodnie z tym rozporządzeniem należy zapewnić higieniczne warunki produkcji, transportu i przechowywania pasz. Powinny być utrzymywane w czystości pomieszczenia, urządzenia, pojemniki, skrzynie i pojazdy wykorzystywane podczas produkcji, przetwarzania, sortowania, pakowania, przechowywania i transportowania pasz. W miarę możliwości należy zapobiegać zanieczyszczeniu pasz przez zwierzęta i szkodniki. Regularnie trzeba czyścić obiekty służące do produkcji zwierzęcej oraz urządzenia do zadawania pasz. Pasze należy przechowywać z dala od środków chemicznych i innych produktów nienadających się do spożycia przez zwierzęta. Musi być też prowadzona dokumentacja dotycząca każdego przypadku zastosowania środków ochrony roślin i preparatów biobójczych.

Wszyscy wyżej wymienieni zobowiązani są, zgodnie z art. 18 ust. 3 wymienionego wyżej rozporządzenia, do złożenia do końca tego roku do Powiatowego Lekarza Weterynarii, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew oświadczenia o spełnianiu wymagań.

Druk oświadczenia można otrzymać u sołtysa lub w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy (pokój nr 2 w budynku przy Ośrodku Zdrowia). Dostępny   jest on również na stronie internetowej Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii: www.wiw.poznan.pl, a także na stronie Głównego lekarza Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl.

Nadmieniamy, że oświadczenie to, mimo iż dotyczy tej samej sprawy, nie jest tożsame ze składanym w 2005 r. przez rolników „Zgłoszeniem do Powiatowego Lekarza Weterynarii (wnioskiem o rejestrację) podmiotu działającego na rynku pasz”.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca uwagę, że po 1 stycznia 2008 r. Inspekcja Weterynaryjna będzie bezwzględnie wymagała przestrzegania od rolników oraz innych podmiotów działających na rynku pasz, stosowania pasz pochodzących wyłącznie z zakładów zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie w w/w rozporządzeniem.

Oświadczenie - higiena pasz

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-08-24 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1544
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.