Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Wójt Gminy Gizałki zawiadamia, że na wniosek Gminy Gizałki w dniu 22.05.2007r. została wydana decyzja nr RI.7610/1/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie działek nr 124/1 i 124/2 w miejscowości Gizałki obręb geodez. Gizałki, arkusz mapy 1/.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-05-23 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1389
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.