Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 28 czerwca 2011 r. o godz. 9.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się  IX Sesja Rady Gminy Gizałki.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Rojewski

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja z funkcjonowania Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia projektu pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Gizałki” o nr POKL.09.01.02-30-079/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  2. zmieniająca uchwałę Nr VII/35/11 z dnia 31 marca 2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie gminy Gizałki”,
  3. zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie gminy Gizałki”,
  4. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu - na zadnie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty”,
  5. zmian do uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021,
  6. zmian w planie budżetu na 2011 r.;
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-22 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1582
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.