Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji

Wójt Gminy Gizałki na podstawie art. 10 §1, art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 10,  art. 19 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Gizałki”.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gizałki w dziale Środowisko i jego ochrona pod adresem internetowym: www.bip.gizalki.pl

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, strony mogą składać uwagi i wnioski na piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, pokój nr 13.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2008-07-21 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1468
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.