Kurenda dotycząca odpadów i kontroli przestrzegania umów

Urząd Gminy w Gizałkach przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008) oraz „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gizałki” uchwalonym przez Radę Gminy, każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości musi mieć zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych ze swojej nieruchomości. Umowa musi być zawarta z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie na świadczenie usług odbioru odpadów albo z Zakładem Komunalnym Spółką z o.o. w Gizałkach, jeżeli odpady będą dowożone własnym transportem na składowisko odpadów.

W przypadku kontroli w zakresie przestrzegania powyższych przepisów należy okazać umowę na odbiór odpadów oraz dowody płacenia za ich odbiór. Dowody zapłaty należy przechowywać przez okres dwóch lat.

Jeżeli zawarta jest umowa na wywóz odpadów własnym transportem, to częstotliwość wywozu musi być zgodna z tą umową. Oznacza to, że, jeżeli w umowie jest zapis, że odpady będą dostarczane jeden raz w miesiącu, to należy okazać się dowodami zapłaty za każdy miesiąc.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2008-04-21 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1454
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.