Kurenda w sprawie zgłaszania strat w uprawach

W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki, które wystąpiły w pierwszych dniach maja br., Urząd Gminy Gizałki prosi rolników o dokonanie lustracji swoich upraw i zgłoszenie ewentualnych strat do tutejszego Urzędu w terminie do dnia 03.06.2011 r.

Druk zgłoszenia szkód można otrzymać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 7) albo pobrać ze strony internetowej www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia). W zgłoszeniu szkód należy podać wszystkie uprawy posiadane w całym gospodarstwie (również te, w których szkody nie wystąpiły). Jeżeli rolnik posiada grunty w kilku gminach, to wszystkie szkody zgłasza w tej gminie, w której znajduje się siedziba gospodarstwa (budynki).

Jeżeli w gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, to w zgłoszeniu szkód należy podać, oprócz upraw, również średnią roczną produkcję zwierząt. Zgodnie z ustalonymi zasadami szacowania strat, wartość strat w gospodarstwie będzie liczona w stosunku do całej produkcji danego gospodarstwa, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej.

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników komisja powołana przez Wojewodę przystąpi do szacowania szkód. Protokół z oszacowania szkód sporządzony przez komisję będzie podstawą do ubiegania się o kredyt preferencyjny oraz o ulgi, zwolnienia i odroczenia w opłacie składek KRUS albo o ewentualny zasiłek z pomocy społecznej, czy też inną pomoc.

Rolnicy, którzy wcześniej złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, powinni  zgłosić zmianę do złożonego wniosku w terminie do 31 maja br., jeżeli w wyniku większych strat zaistnieje konieczność przesiania areału inną rośliną, niż zgłoszoną we wniosku.

Druk zgłoszenia szkody (pdf)

Druk zgłoszenia szkody (doc)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2011-05-19 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1763
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.