Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ...

Wójt Gminy Gizałki na podstawie art. 49, art. 61 § 1,§ 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 46a ust.1, ust.5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w dniu 27.11.2007 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Czołnochów, Szymanowice, Tomice, Leszczyca, Gizałki – gm. Gizałki”

Zainteresowani, w tym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia na piśmie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, pokój nr 13.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2008-01-11 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1320
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.