Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2012 roku

Opłata za wodę i ścieki

  1. Taryfa za 1m3 wody z wodociągu gminnego wynosi 2,65 zł netto
  2. Taryfa za 1m3 ścieków komunalnych odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków wynosi 4,70 zł netto
  3. Opłata abonamentowa płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody - 1,85 zł netto

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych - 100,00 zł netto
Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych - 150,00 netto

Podatek rolny

1) dla gospodarstw rolnych - 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego
2) dla pozostałych gruntów - 250,00 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny

41,0696 zł od 1 ha fizycznego

Opłata od posiadania psów

- 35 zł od jednego psa rocznie

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku transportowego

Podatek od nieruchomości

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,19 zł od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,56 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,99 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7

Opłata targowa

Dzienne stawki opłaty targowej:

  1. za zajęcie placu pod stoisko, stragan i wyznaczone stanowisko za każdy rozpoczęty m2 2 zł nie mniej niż 12,50 zł i nie więcej niż 631,94 zł
  2. przy sprzedaży  z samochodu , platformy, przyczepy:
    a) od produktów rolnych, ogrodniczych  zwierzęcych oraz zwierząt 15 zł
    b) od pozostałych 20 zł
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-20 12:15:15
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 2613
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.