Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2011 roku

Opłata za wodę i ścieki

  1. Taryfa za 1m3 wody z wodociągu gminnego wynosi 2,28 zł netto - w tym 0,09 zł netto dopłata gminy Gizałki.
  2. Taryfa za 1m3 ścieków komunalnych odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków wynosi 4,44 zł netto - w tym 0,09 zł netto dopłata gminy Gizałki.
  3. Opłata abonamentowa płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody - 0,93 zł netto

Podatek rolny

1) dla gospodarstw rolnych - 77,50 zł od 1 ha przeliczeniowego
2) dla pozostałych gruntów - 155,00 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny

34,0230 zł od 1 ha fizycznego

Opłata od posiadania psów

- 35 zł od jednego psa rocznie

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku transportowego

Podatek od nieruchomości

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,67 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,18 zł od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7

Opłata targowa

Dzienne stawki opłaty targowej:

  1. za zajęcie placu pod stoisko, stragan i wyznaczone stanowisko za każdy rozpoczęty m2 2 zł nie mniej niż 12,50 zł i nie więcej niż 631,94 zł
  2. przy sprzedaży  z samochodu , platformy, przyczepy:

a) od produktów rolnych, ogrodniczych  zwierzęcych oraz zwierząt 15 zł
b) od pozostałych 20 zł

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Lajtlich
Data ostatniej modyfikacji: 2011-04-05 08:53:28
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 2193
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.